Elke woensdagavond komen Prometheanen bij elkaar: niet alleen om te borrelen, maar ook voor de wekelijkse lezing. De sprekers vertellen vol enthousiasme over hun expertise, of dat nu criminologie, bierbrouwen of opera is. Het onderwerp van de lezing enkele weken geleden: Hoe handel je tijdens een crisissituatie? Henri Verheggen vertelt over zijn rol als beleidsmedewerker rampenbestrijding in de regio Hollands-Midden.

Al maanden voordat we daadwerkelijk bestuur werden, opperde Lisette al om iemand van de brandweer uit te nodigen. Normaal zijn onze sprekers universitair docenten en andere academici, experts op de meest diverse gebieden. Maar soms zijn ze een tikkeltje wereldvreemd.

Het leek ons daarom een goed idee om in contact te komen met de brandweer. Henri Verheggen, vroeger ambulancebroeder en momenteel onderdeel van de brandweer als beleidsmedewerker rampenbestrijding, reageerde enthousiast op ons verzoek, en verblijdde ons met een lezing waarin hij inging op hoe organisaties in Nederland omgaan met crises. Dan gaat het niet alleen om de crisis zelf, maar ook om de preventie en de nazorg. Deze belangrijke taken worden vaak vergeten, ondanks dat het de meeste last veroorzaakt.

“Het was een leuke brand, of nee, ik moet zeggen, het was een interessante brand!”

Omdat een grootschalige crisis vaak verschillende aspecten heeft, is een goede coördinatie tussen diverse organisaties altijd nodig. Gedurende de lezing passeerde elke minuut weer een nieuwe organisatie de revue, die zich bezighield met weer andere potentiële dreigingen. Maar hoe komt men dan samen tot een besluit ten tijde van crisis? Vergaderen natuurlijk! Eerst wordt het beeld bepaald, daarna de mogelijke onzekerheden, en als laatste komt men met een besluit. Omdat er altijd tijdsdruk is, gebeurt dit gewoonlijk binnen 10 minuten (iets waar verenigingsbesturen enkel van kunnen dromen). In ernstige situaties, zoals bijvoorbeeld een grote brand in een studentenflat, mengt het gemeentelijk bestuur zich ook in het plan van aanpak. Met lovende woorden sprak Verheggen over burgemeester van Leiden Henri Lenferink, die tijdens crisissituaties erg veel bijdroeg
door “irritante vragen te stellen.”

“Als je er oog voor hebt, is het een erg leuk vak.”

Je wil echter natuurlijk niet dat het tot een crisis komt, en daarom gaat een aanzienlijk deel van de aandacht naar preventie van crisissituaties, en dus risicoduiding. Het is alleen niet eenvoudig om voorbereid te zijn op gevaren die niet eerder zijn voorgekomen. Met sommige recent opgekomen risico’s, zoals cyber, klimaatadaptatie en energietransitie, hebben de organisaties nog weinig ervaring. Men traint zich op het herkennen van problemen. Het analyseren van ongelukken achteraf is daarom cruciaal. “We zijn altijd geïnteresseerd als het fout gaat”, zei Verheggen met een grijns op zijn gezicht.

Ondanks dat het ging over vakgebied dat zo gevuld is met serieuze en gevaarlijke situaties, was het een erg vermakelijke lezing, vol met treffende voorbeelden. Verheggen betrapte zich soms op iets te veel enthousiasme en verbeterde zich dan met de woorden: “Het was een leuke brand, of nee, ik moet zeggen, het was een interessante brand!” Hij concludeerde met de passende woorden: Als je er oog voor hebt, is het een erg leuk vak.”


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *